24.09.2016 - 15:00 VBC Fully - My M2
27.09.2016 - 20:45 VBC Fully - My F4
29.09.2016 - 20:30 My M2 - VBC HOW
03.10.2016 - 20:00 My M2 - VBC Bramois
07.10.2016 - 20:00 My F4 - VBC Saviese
08.10.2016 - 10:00 My U17 - VBC Saviese
12.10.2016 - 20:00 VBC Vouvry - My F4
22.10.2016 - 14:00 My U17 - VBC Nendaz
22.10.2016 - 18:30 VBC Sion - My M2
11.11.2016 - 20:00 My F4 - VBC Derborence
12.11.2016 - 18:00 My M2 - VBC Fully
14.11.2016 - 20:45 VBC HOW 2 - My M2
18.11.2016 - 19:00 VBC Sion - My U17
18.11.2016 - 20:30 VBC Monthey - My F4
24.11.2016 - 20:00 VBC Bramois - My M2
25.11.2016 - 20:00 My F4 - VBC Fully
26.11.2016 - 14:00 My U17 - AVGF Massongex
27.11.2016 - 14:30 My U17 - VBC Orsieres
28.11.2016 - 19:30 Monthey - MY U17
30.11.2016 - 20:30 VBC Saviese Olympia - My F4
02.12.2016 - 20:00 My M2 - VBC Flanthey Lens
03.12.2016 - 11:00 VBC Fully (garçons) - My U17
09.12.2016 - 20:00 My F4 - VBC Vouvry
09.12.2016 - 20:00 My M2 - VBC Sion
10.12.2016 - 10:00 VBC Saviese - My U17
12.12.2016 - 20:00 CV Martigny M2 - Sion
17.12.2016 - 14:00 My U17 - Monthey
17.12.2016 - 18:00 VBC Fully - My M2
11.01.2017 - 20:30 VBC Derborence - My F4
14.01.2017 - 17:00 VBC Nendaz Printze - My U17
14.01.2017 - 20:00 My M2 - VBC HOW II
21.01.2017 - 18:00 Flanthey - My M2
25.01.2017 - 19:30 VBC Orsieres - My U17
26.01.2017 - 20:30 My M2 - VBC Bramois
27.01.2017 - 20:00 My F4 - VBC Monthey
02.02.2017 - 20:30 CV Charrat - Martigny
04.02.2017 - 16:00 My U17 - VBC Sion
04.02.2017 - 18:00 Flanthey - My M2
11.02.2017 - 16:00 Massongex - My U17
11.02.2017 - 18:30 VBC Sion - My M2
18.02.2017 - 14:00 My U17 - VBC Fully (garçons)
02.03.2017 - 20:30 CV MY - Flanthey
11.03.2017 - 20:00 CV MY - EVA 6eme set
08.04.2017 - 09:00 Finale junior : MY - HOW
08.04.2017 - 15:00 Finale senior : MY - Bramois